Thông báo cáo chí


1. Đóng góp ý kiến mở SERVER tại GROUP Facebook
Dang Khoa Ho Nguyen đã tạo một cuộc thăm dò ý kiến.

Nếu các bác gặp lỗi gì vào group Kiếm Thế Voz để được hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/1884813068427800/